SAM Systems

VRF SYSTEM Outdoor

DVMS HEAT RECOVERY Outdoor

  • מספק אוויר נקי ויעיל
  • התייעלות אנרגטית ברמה הגבוהה ביותר
  • רמת רעש נמוכה
  • טביעת רגל ונפח קטן
  • עיצוב צנרת גמישה
מפרט טכני

הפעלה בו-זמנית בחימום וקירור
דגמים: 8-22 כוח סוס ליחידה בודדת, עד 80 כוח סוס בשרשור יחידות
כמות מאיידים: עד 64 למעגל קירור יחיד
התקנה: עד 1,000 מטר אורך צנרת כולל, 220 מטר אורך צנרת מירבי

יעילות גבוהה
היעילות הגבוהה בעולם במערכות VRF - על פי סקירה של מכון התקינה האמריקאי למיזוג אוויר (AHRI). אינוורטר מלא - כל המדחסים מונעים בויסות סל"ד, עם ויסות תפוקה רציף, התורמים להתפלגות שמן מאוזנת, יעילות גבוהה ופעולה מהירה. מעגל קירור משופר - Intercooler + Vapor Injection - דרגת ביניים במדחס, בשילוב מחליף חום, אשר יוצרים הגדלה משמעותית בתת-הקירור וריסון טמפרטורת הדחיסה, ומובילים להגדלת התפוקה והנצילות, שיפור אמינות המערכת ופעולה משופרת של שסתומי ההתפשטות. יעילות הפרדת שמן מוגברת - מבנה המדחס מאפשר הפרדת שמן יעילה התורמת לזליגת שמן נמוכה למערכת ושיפור במעבר החום לסוללות

אמינות גבוהה
קירור כרטיסי האינוורטר באמצעות קרר נוזלי - הבטחת פעולה אמינה בסביבה חמה, מניעת חדירת לכלוך לכרטיסי האינוורטר, אמינות ויציבות גבוהה יותר ממערכות הפועלות באמצעות קירור אוויר. ציפוי דו-שכבתי לסוללת המעבה - סוללת המעבה מכוסה בציפוי אפוקסי אקרילי למניעת קורוזיה, וציפוי עליון הידרופילי המונע הצטברות נוזלים. רמת שמן גבוהה במדחס - מדחסי האינוורטר של סמסונג מכילים כמות גדולה של שמן (1300cc), בשילוב עם יעילות הפרדת שמן מוגברת הודות למבנה המדחס הייחודי, המערכת שומרת על אמינות גבוהה גם במקרים של התקנה עם צנרת ארוכה והפרשי גבהים גדולים.

HEAT RECOVERY
הפעלה של יחידות פנים שונות בחימום ובקירור בו-זמנית באמצעות מעגל קירור יחיד. יעילות אנרגטית מקסימלית בהפעלה ורסטילית של מבנים. אפליקציות עיקריות - קירור חלל המבנה וחימום מים, חימום משרדים וקירור חדרי תקשורת/שרתים, חימום צד צפוני וקירור צד דרומי.